Naučný kvíz

Spustit kvíz

Jaké jsou roční náklady na léčbu jednoho pacienta při terapii Humalog Mix25 KwikPen 2 × 20 IU denně ve srovnání s bazálním inzulinem (glargin 40 IU denně)?

Zdroj: Seznam cen a úhrad LP/PZLU k 1. 4. 2013, www.sukl.cz

Z jakých inzulinů je složen Humalog Mix25 KwikPen?

SPC uvedených přípravků, www.sukl.cz

Pro koho je určena Luxura HD?

Luxura HD Huma Pen

Co znamená zkratka HD u aplikátoru HumaPen Luxura HD?

Luxura HD Huma Pen

Budou noční hypoglykemie u pacientů s DM 2. typu při přechodu z PAD na Humalog Mix25 vyšší než při přechodu na Lantus?

Malone et al. Clin Ther 2004;26:2034-44.

Jaké snížení HbA1c mohu očekávat od léčby Humalogem Mix 25 2× denně ve srovnání s léčbou bazálními analogy?

Raskin et al. Diabetes Care 2005;28:260-5; Holman et al. N Engl J Med 2007;357(17):1716-30; Malone et al. Diabet Med 2005;22:374-81; Malone et al. Clin Ther 2004;26:2034-44.

Potřebuji-li se poradit o možnostech edukace prostřednictvím Konverzačních map, zavolám:

Jaká dvě zvířátka doprovázejí edukační materiály na inzulinové pero HumaPen Luxura HD pro děti a teenagery s DM 1. typu:

Jak se jmenuje online hra o cukrovce s Májou a Maxem pro teenagery s DM 1. typu:

www.kompenzator.cz

Jak se jmenuje každoroční velký seminář s workshopy pořádaný společností Lilly (v zimě)?:

Která společnost zahájila ve spoupráci s objeviteli první komerční výrobu inzulinu na světě?

Kdy byla vyrobena první šarže inzulinu v továrnách Eli Lilly?

Jakou má charakteristiku „bazální“ složka přípravku Humalog Mix25?

Co je to „13. komnata komplikací diabetu“?

Co jsou to Luhačovické listy?

Co je to ČIS Intranet?

Vyhodnocení:

Zodpověděli jste X správně, Y chybně.

Před použitím přípravků se prosím seznamte s úplným zněním SPC, která naleznete vytištěná na našem stánku.

CZDBT00548